Đánh giá hoạt động giám sát bệnh tại Việt Nam

Thời gian: 
20/11/2017 to 15/12/2017

Theo kế hoạch hoạt động năm 2017, Dự án Tiêm chủng mở rộng (TCMR) phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ triển khai Đánh giá công tác giám sát bệnh trong TCMR tại các tuyến nhằm phát hiện khó khăn, tồn tại để đưa ra những giải pháp cải thiện hệ thống giám sát các bệnh trong TCMR trong những năm tới, cụ thể như sau:

- Dự kiến thời gian: từ ngày 20/11/2017 đến 15/12/2017 (Lịch đánh giá cụ thể tại từng địa phương, Dự án TCMR sẽ thông báo sau).

- Thành phần đoàn đánh giá: Chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới Tổng hành dinh và khu vực Tây Thái Bình Dương, đại diện các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, cán bộ Văn phòng TCMR quốc gia và khu vực.

Chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới tại Hà Nội và Ban quản lý Dự án TCMR thống nhất dự kiến lựa chọn 06 tỉnh/thành phố đại diện cho 04 khu vực để triển khai đánh giá trên gồm các tỉnh/thành phố: Khu vực miền Bắc: Ninh Bình, Thái Nguyên; Khu vực phía Nam: TP. Hồ Chí Minh và Hậu Giang; Khu vực miền Trung: Bình Định; Khu vực Tây Nguyên: Gia Lai.

Dự án TCMR

Các tin khác