Đường dây nóng tư vấn về vắc xin và an toàn tiêm chủng các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng

Nhằm giải đáp thắc mắc, tư vấn đồng thời cung cấp thông tin truyền thông về tiêm chủng mở rộng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương – Dự án Tiêm chủng mở rộng (TCMR) sẽ sử dụng số điện thoại 0981.480.480 để làm đường dây trả lời trực tiếp cho người dân và cộng đồng. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương – Dự án Tiêm chủng mở rộng xin trân trọng thông báo tới cộng đồng và các đơn vị liên quan.

Dự án TCMR

Các tin khác