Hướng dẫn kỹ thuật

Hiển thị 10 trong tổng số 31 kết quả

Truyền thông về vắc xin và tiêm chủng, tài liệu dành cho “Đại sứ Vắc xin”

Tải tài liệu về:

Ngày 17/10/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tu số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 về việc Ban hành danh mục Bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc. Quy định về Danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng, lịch tiêm chủng vắc xin bắt buộc trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, cụ thể như sau: 

 

Hãy tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ trong 24h đầu sau sinh.

Tải tài liệu về:

Để chủ động phòng bệnh bại liệt trẻ em dưới 5 tuổi cần được uống bổ sung 2 liều vắc xin bại liệt. Hãy đưa trẻ em dưới 5 tuổi đi uống 2 liều vắc xin bại liệt.

Tải tài liệu về:

Trên cơ sở tài liệu thực hành tiêm chủng đã được ban hành của chương trình tiêm chủng mở rộng theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới và các yêu cầu trong công tác tiêm chủng mở rộng theo “Qui định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị” số 23/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 7 tháng 7 năm 2008.

Tải tài liệu về: