JICA

jca

CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) là cơ quan duy nhất thực hiện viện trợ  ODA của chính phủ Nhật Bản cho các nước, bao gồm cả Hợp tác kỹ thuật và Hỗ trợ kinh phí. Trong những năm vừa qua, JICA đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội ở các nước đang phát triển và tăng cường hợp tác quốc tế của Nhật Bản, trong đó có Việt Nam. Đối với lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, ngoài hợp tác, viện trợ xây dựng các bệnh viện lớn tại Việt Nam, JICA cũng đã hỗ trợ to lớn cho Chương trình Tiêm chủng Mở rộng (TCMR) Việt Nam ngay từ những năm 80 và 90 của thế kỷ trước, bao gồm các hoạt động:

1. Viện trợ trên 50 triệu liều vắc xin bại liệt, trên 20 triệu liều vắc xin sởi, trên 20 triệu bơm kim tiêm tự khóa trong các chiến dịch bổ sung từ những năm đầu triển khai Chương trình TCMR, giúp Việt Nam đạt mục tiêu Thanh toán bệnh bại liệt và Khống chế bệnh Sởi. Năm 2012, JICA tiếp tục hỗ trợ hoạt động truyền thông cho chiến dịch uống bổ sugn vắc xin bại liệt nhằm duy trì thành quả thanh toán bệnh bại liệt.

2. Hỗ trợ thiết lập và nâng cao năng lực hệ thống dây chuyền lạnh: Cung cấp hàng trăm xe ô tô, xe lạnh chuyên dụng, xe máy, hàng ngàn phích vắc xin cho các địa phương miền núi phục vụ công tác TCMR. 

3. Hỗ trợ Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (POLYVAC) dây chuyền sản xuất vắc xin bại liệt, hỗ trợ xây dựng nhà máy sản xuất vắc xin sởi với công suất 7,5 triệu liều và chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin sởi trong giai đoạn từ năm 2003 đến 2010. Dự kiến tháng 5 năm 2013, JICA sẽ tiếp tục chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin Sởi và Rubella kết hợp. Những đóng góp quan trọng này sẽ góp phần giúp Việt Nam chủ động sản xuất và cung cấp vắc xin cho Chương trình TCMR, đạt và duy trì thành quả thanh toán bệnh bại liệt, tiến tới đạt mục tiêu Loại trừ bệnh Sởi và Khống chế bệnh Rubella/ hội chứng Rubella bẩm sinh.

4. Hỗ trợ 15 lò hủy bơm kim tiêm, góp phần tăng cường công tác tiêm chủng an toàn.

Địa chỉ trang web của tổ chức JICA: http://www.jica.go.jp/vietnam/english/index.html