LỊCH TIÊM CHỦNG THƯỜNG XUYÊN

Theo quyết định số 845/2010/QĐ-BYT ngày 17/03/2010 của Bộ Y tế, từ năm 2010, lịch tiêm chủng thường xuyên trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng áp dụng như sau:

STT

Tuổi của trẻ

Vắc xin sử dụng

1

Sơ sinh

-        Tiêm vắc xin Viêm gan B (VGB) mũi 0 trong 24 giờ đầu sau sinh

-         Tiêm vắc xin BCG Phòng bệnh lao

2

02 tháng

-        Tiêm vắc xin bạch hầu - ho gà - uốn ván - viêm gan B - Hib  mũi 1 mũi 1(vắc xin 5 trong 1)

-          Uống vắc xin bại liệt lần 1

3

03 tháng

-        Tiêm vắc xin bạch hầu - ho gà - uốn ván - viêm gan B - Hib  mũi 1 mũi 2

-         Uống vắc xin bại liệt lần 2

4

04 tháng

-        Tiêm vắc xin bạch hầu - ho gà - uốn ván - viêm gan B - Hib mũi 3

-         Uống vắc xin bại liệt lần 3

5

09 tháng

-         Tiêm vắc xin sởi mũi 1

6

18 tháng

-         Tiêm vắc xin bạch hầu - ho gà - uốn ván mũi 4

-         Tiêm vắc xin sởi - rubella (MR)

7

Từ 12 tháng tuổi

-         Vắc xin Viêm não Nhật Bản mũi 1

-         Vắc xin Viêm não Nhật Bản mũi 2

       (hai tuần sau mũi 1)

-         Vắc xin Viêm não Nhật Bản mũi 3

       (một năm sau mũi 2)

8

Từ 2 đến 5 tuổi

-         Vắc xin Tả 2 lần uống (vùng nguy cơ cao)

       (lần 2 sau lần một 2 tuần)

9

Từ 3 đến 10 tuổi

-         Vắc xin Thương hàn tiêm 1 mũi duy nhất (vùng nguy cơ cao)

 

 

Vắc xin phòng uốn ván cho phụ nữ

Phụ nữ có thai;

nữ tuổi sinh đẻ

-          Tiêm càng sớm càng tốt khi có thai lần đầu hoặc nữ 15-35 tuổi ở vung nguy cơ mắc UVSS cao.

-          1 tháng sau mũi 1

-          6 tháng sau mũi 2 hoặc trong thời kỳ có thai sau

-          1 năm sau mũi 3 hoặc trong thời kỳ có thai sau

-          1 năm sau mũi 4 hoặc trong thời kỳ có thai sau

Dự án TCMR

Các câu hỏi thường gặp khác