Lucxembourg

luxembourg

TỔ CHỨC HỢP TÁC PHÁT TRIỂN LUXEMBOURG

Tổ chức Hợp tác Phát triển của Chính phủ Luxembourg (Lux Dev) được thành lập từ năm 1978. Lux Dev tập trung chủ yếu hỗ trợ vào ba lĩnh vực là y tế, giáo dục và lồng ghép phát triển địa phương. Thông qua Tổ chức Lux Dev, chính phủ Luxembourg đã hỗ trợ cho chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) Việt Nam một số nội dung sau:

  1. Viện trợ nhiều thiết bị trong dây chuyền lạnh và hỗ trợ nâng cấp hệ thống dây chuyền lạnh từ Trung ương tới địa phương trong hai năm 1996 - 1997.
  2. Trang bị 4000 tủ lạnh RCW50 EG cho các xã miền núi, vùng sâu, vùng biên giới, hải đảo trong giai đoạn 2003 – 2004.
  3. Hỗ trợ Dự án “Tăng cường hệ thống dây chuyền lạnh cho chương trình Tiêm chủng mở rộng của Việt Nam, giai đoạn 2008 – 2012” (VIE/025). Dự án đã cung cấp đồng bộ các thiết bị chuyên dụng bảo quản vắc xin cho tuyến tình, huyện trên cả nước với 990 tủ lạnh TCW3000, 46 tủ đá TFW800, 1.000 hòm lạnh cùng hàng ngàn thiết bị theo dõi nhiệt độ bảo quản vắc xin, in ấn phát hành nhiều tài liệu quản lý chuyên ngành. Hàng năm dự án đã tổ chức hàng chục lớp tập huấn đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống dây chuyền lạnh và sử dụng phần mềm quản lý vắc xin cho các tuyến. Hỗ trợ TCMR thuê công ty điện lạnh trong nước bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống tủ lạnh bảo quản vắc xin TCMR ở các tuyến từ tỉnh, huyện đến tuyến xã.

Địa chỉ trang web của tổ chức LuxDev: http://www.lux-development.lu/index.lasso?lang=uk