PATH

path

TỔ CHỨC PATH

PATH là Tổ chức quốc tế phi lợi nhuận có mục tiêu tạo ra các giải pháp thích hợp với văn hóa và bền vững cho phép các cộng đồng trên thế giới phá bỏ vòng xoắn sức khỏe nghèo nàn tồn tại từ lâu đời. Thông qua hợp tác với các đối tác, PATH hỗ trợ về công nghệ y tế thích hợp và các chiến lược cơ bản nhằm thay đổi nhận thức và hành động của con người về sức khỏe. PATH đã hoạt động từ đầu những năm 80 và mở văn phòng đại diện tại Việt Nam từ năm 1997. Đến nay đã có trên 50 dự án được thực hiện tại Việt Nam về củng cố hoạt động tiêm chủng, phòng chống sốt rét, an toàn thai nghén, vì sự sống còn của trẻ em và khuyến khích tiếp cận với các dịch vụ sức khỏe sinh sản. PATH làm việc với các Tổ chức chính phủ, các Tổ chức quốc tế trong và ngoài nước. Chương trình của PATH tại Việt Nam nhấn mạnh vào huy động cộng đồng, nâng cao năng lực, đào tạo, nghiên cứu và thay đổi hành vi. Tổ chức PATH đã hỗ trợ chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) Việt Nam trong giai đoạn 2002 - 2012 một số hoạt động sau:

  1. Thực hiện dự án “Nâng cao chất lượng dịch vụ tiêm chủng thường xuyên tại Hà Tĩnh  giai đoạn 2002-2006”.
  2. Thực hiện dự án “Hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin mới (viêm gan B) tại Thanh Hóa giai đoạn 2002-2006”.
  3. Thực hiện dự án “Xây dựng thí điểm hệ thống giám sát bệnh Viêm não Nhật Bản tại 3 tỉnh Thái Bình, Bình Dương, Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2008”.
  4. Xây dựng cơ sở khoa học, cơ sở xã hội học việc đưa vắc xin phòng ngừa ung thư cổ tử cung cho phụ nữ Việt Nam thông qua Dự án “Đánh giá các chiến lược tiêm vắc xin HPV phòng ung thư cổ tử cung tại Việt Nam giai đoạn 2007-2011”.
  5. Thực hiện Dự án “Thí điểm một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tiêm chủng tại 3 tỉnh Phú Thọ, Quảng Trị, Bến Tre giai đoạn 2009-2012”. Dự án đã góp phần nâng cao chất lượng quản lý vắc xin hiệu quả thông qua ban hành các quy trình thực hành chuẩn trong quản lý và bảo quản vắc xin, và bước đầu thí điểm phần mềm quản lý vắc xin, báo cáo tiêm chủng và phần mềm đăng ký tiêm chủng.

Địa chỉ trang web của tổ chức PATH: http://www.path.org/