TCMR khu vực miền trung

Tiêm chủng mở rộng khu vực miền Trung, Viện Pasteur Nha Trang

Địa chỉ: Số 8-10, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 84.58.3822405

Fax: 84.58.3824058