Tuần lễ tiêm chủng năm 2018

Thời gian: 
01/06/2018 to 20/06/2018

Tuần lễ Tiêm chủng thế giới được tổ chức hàng năm nhằm mục đích thúc đẩy việc sử dụng vắc xin để bảo vệ người dân ở mọi lứa tuổi để phòng chống bệnh tật. Tiêm chủng cứu sống hàng triệu người và được công nhận rộng rãi là một trong những can thiệp về sức khoẻ thành công nhất và hiệu quả nhất trên thế giới. Tuy nhiên , hàng năm trên thế giới vẫn còn 19,4 triệu trẻ em chưa được chủng ngừa.

Các tin khác