UNICEF

unicef

QUỸ NHI ĐỒNG LIÊN HIỆP QUỐC

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình triển khai chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) ở Việt Nam. Những hỗ trợ của UNICEF đã góp phần nâng cao tỷ lệ tiêm chủng và chất lượng dịch vụ tiêm chủng ở những vùng khó khăn, khó tiếp cận, đặc biệt sự hỗ trợ hiệu quả cho công tác Loại trừ uốn ván sơ sinh ở Việt Nam.

Các hỗ trợ của UNICEF tập trung vào một số nội dung sau:

  1. Hỗ trợ Việt Nam đạt và duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh.
  2. Hỗ trợ triển khai các vắc xin mới trong Tiêm chủng mở rộng như vắc xin Viêm gan B, vắc xin Hib.
  3. Hỗ trợ nâng cao tỷ lệ và chất lượng dịch vụ tiêm chủng tại những vùng khó khăn, khó tiếp cận như miền núi, Tây Nguyên.
  4. Cung ứng vắc xin, vật tư sử dụng trong tiêm chủng mở rộng đặc biệt là các chiến dịch lớn như chiến dịch tiêm vắc xin sởi.
  5. Hỗ trợ và phát triển các cơ sở sản xuất vắc xin trong nước.
  6. Viện trợ hệ thống dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin và thiết bị theo dõi dây chuyền lạnh.

Địa chỉ trang web của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc: http://www.unicef.org